Những lần thay đổi lãi suất điều hành của NHNN

17-03-2020 13:08:23+07:00
17/03/2020 13:08 3
  •  

Những lần thay đổi lãi suất điều hành của NHNN

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có quyết định điều chỉnh các mức lãi suất điều hành có hiệu lực từ ngày 17/03/2020 đối với lãi suất tái cấp vốn; lãi suất tái chiết khấu; lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng; lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài; lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của TCTD đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế…

Tại thời điểm tháng 3/2011, NHNN quy định các mức lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt trong thanh toán bù trừ là 12.0%/năm. Các mức lãi suất này sau đó tăng lên lần lượt là 15%, 13% và 16% vào cuối năm 2011-đầu năm 2012. Sau nhiều lần giảm, hiện các lãi suất này lần lượt ở mức 5%, 3.5% và 6% kể từ ngày 17/03/2020.

Với lãi suất huy động vốn bằng đồng Việt Nam (lãi suất tiền gửi; lãi suất chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu và trái phiếu) của các tổ chức (trừ TCTD) và cá nhân bao gồm cả khoản chi khuyến mại dưới mọi hình thức, mức tối đa với TCTD từ tháng 3/2011 không vượt quá 14%/năm. Còn lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng của TCTD đối với khách hàng để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế là 17%/năm. Theo thời gian sau nhiều lần giảm, hiện lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng VND không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng là 0.5%/năm; kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng là 4.75%/năm và lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng của TCTD với khách hàng đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế là 5.5%/năm.

Vietstock cung cấp các dữ liệu tài chính phục vụ cho nhu cầu của các tổ chứccá nhân dùng để đầu tư, phân tích, nghiên cứu đề tài… gồm: Giao dịch chứng khoán hàng ngày (EOD và intraday); thông tin về doanh nghiệp niêm yết (cơ cấu sở hữu, bộ máy quản lý, báo cáo tài chính, công ty kiểm toán; chi trả cổ tức, mua bán cổ phiếu của cổ đông lớn/cổ đông nội bộ, tăng vốn; chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh); chỉ số tài chính (định giá P/E, P/B, ROE, ROA, tăng trưởng doanh thu/lợi nhuận…; dữ liệu vĩ mô (cung tiền M2, CPI, GDP, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, giá vàng SJC, tỷ giá, lãi suất liên ngân hàng,…); dữ liệu thị trường thế giới…

Nhu cầu về dữ liệu vui lòng gửi email đến DL@vietstock.vn.

Phòng Dữ liệu Vietstock

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang