POS: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

10-03-2020 14:24:00+07:00
10/03/2020 14:24 0
  •  

POS: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu POS của CTCP Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/03/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: dự kiến 22/04/2020
          - Địa điểm tổ chức họp: dự kiến: Khách sạn Dầu khí PTSC, Số 09-11 Hoàng Diệu, Phường 1. TP. Vũng tàu
          - Nội dung họp: TCPH sẽ thông báo sau

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang