QNS: Võ Thành Đàng - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 500,000 CP

31-03-2020 14:53:00+07:00
31/03/2020 14:53 0
  •  

QNS: Võ Thành Đàng - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 500,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thành Đàng
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: QNS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 19,423,348 CP (tỷ lệ 5.44%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 500,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 19,923,348 CP (tỷ lệ 5.58%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 12/03/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 26/03/2020.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang