UDC: Gia hạn thời gian công bố thông tin, nộp BCTC kiểm toán năm 2019

31-03-2020 15:48:00+07:00
31/03/2020 15:48 0
  •  

UDC: Gia hạn thời gian công bố thông tin, nộp BCTC kiểm toán năm 2019

Căn cứ những quy định về Công bố thông tin Báo cáo tài chính (BCTC) tại thông tư 155/2015/TT-BTC ban hành ngày 06/10/2015, Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (mã chứng khoán: UDC) đã gửi Công văn số 108/UDEC ngày 30/3/2020 đến SGDCK TP.HCM về việc gia hạn thời gian công bố thông tin, nộp BCTC kiểm toán năm 2019 như sau:

STT

Thông tin công bố

Thời gian công bố theo Thông tư 155

Thời gian đề xuất gia hạn

1

Báo cáo tài chính năm (Mẹ và Hợp nhất) được kiểm toán

Chậm nhất 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính

Chậm nhất 100 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính

Lý do: Công ty có các lý do khách quan dẫn đến chưa thể công bố BCTC năm 2019 đã được kiểm toán trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Theo quy định tại Điều 6. Điều 8 và Điều 11 Thông tư 155/2015/TT-BTC hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán thì UBCKNN sẽ xem xét việc gia hạn công bố thông tin của Công ty và Công ty phải thực hiện công bố thông tin khi có ý kiến chấp thuận của UBCKNN.

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang