UDC: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

10-03-2020 17:24:00+07:00
10/03/2020 17:24 0
  •  

UDC: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200310_20200310 - UDC - CBTT NQ HDQT thong qua ke hoach to chuc DHDCD TN 2020.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang