GMX: Lưu Thị Mai - Người được ủy quyền công bố thông tin - đăng ký bán 45,000 CP

27-04-2020 08:06:00+07:00
27/04/2020 08:06 0
  •  

GMX: Lưu Thị Mai - Người được ủy quyền công bố thông tin - đăng ký bán 45,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lưu Thị Mai
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Người được ủy quyền công bố thông tin
- Mã chứng khoán: GMX
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 77,810 CP (tỷ lệ 1.46%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 45,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 28/04/2020
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 27/05/2020.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang