HRC: Nghị quyết HĐQT về kết quả SXKD và đầu tư XDCB năm 2020

07-04-2020 16:01:00+07:00
07/04/2020 16:01 0
  •  

HRC: Nghị quyết HĐQT về kết quả SXKD và đầu tư XDCB năm 2020

Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình thông báo Nghị quyết HĐQT về kết quả SXKD và đầu tư XDCB năm 2020 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200407_20200407 - HRC - CBTT NQ HDQT Ke Hoach Nam 2020.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang