KSB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Trần Đình Hà

29-04-2020 11:40:00+07:00
29/04/2020 11:40 0
  •  

KSB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Trần Đình Hà

Trần Đình Hà báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200429_20200428 - KSB - BCKQGD CP (Tran Dinh Ha).pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang