SDK: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

10-04-2020 15:46:00+07:00
10/04/2020 15:46 0
  •  

SDK: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SDK của CTCP Cơ khí luyện kim như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/04/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/04/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
          - Tỷ lệ thực hiện: 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3,000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 28/05/2020
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim, thời gian 8g00 – 15g00 từ ngày thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần kể từ ngày 28/05/2020 và xuất trình Chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

HNX

×
vietstock logo
Về đầu trang