VAF: Thông báo về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

16-04-2020 17:34:00+07:00
16/04/2020 17:34 0
  •  

VAF: Thông báo về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Phân lân Nung chảy Văn Điển (mã CK: VAF) như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200416_20200416 - VAF - TB vv huy ngay dkcc tham du DHDCD TN 2020.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang