ACC: Thông báo hủy ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐTN 2020

06-05-2020 09:57:00+07:00
06/05/2020 09:57 0
  •  

ACC: Thông báo hủy ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐTN 2020

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo hủy ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐTN 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC (mã CK:ACC) như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200506_20200506 - ACC - TB huy NDKCC TC DHDCD TN 2020.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang