ACC: Thông báo và Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020

04-05-2020 14:55:00+07:00
04/05/2020 14:55 0
  •  

ACC: Thông báo và Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC công bố thông báo và Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 20200 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200504_20200504 - ACC - NQ HDQT 16 ve ngay to chuc DHDCD 2020.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang