BIC: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

06-05-2020 13:39:00+07:00
06/05/2020 13:39 0
  •  

BIC: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

Tổng Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam thông báo Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200506_20200505 - BIC - VV To chuc dai hoi dong co dong thuong nien 6 2020.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang