Bộ Tài chính: Tăng vốn điều lệ cho Agribank và VAMC trong quý 2/2020

05-05-2020 20:42:00+07:00
05/05/2020 20:42 2
  •  

Bộ Tài chính: Tăng vốn điều lệ cho Agribank và VAMC trong quý 2/2020

Theo Kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn Nhà nước tại doanh nghiệp mà Bộ Tài chính vừa công bố, Bộ Tài chính sẽ giám sát gián tiếp, tập trung bổ sung vốn điều lệ cho Agribank và VAMC trong quý 2/2020.

Cụ thể, Bộ Tài chính giám sát gián tiếp trong quý 2/2020, tập trung vào hoạt động đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) từ nguồn thanh toán trái phiếu đặc biệt, Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC). Đối với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính thực hiện giám sát trực tiếp trong quý 2/2020.

Trong khi đó, đối với Bộ Quốc Phòng, Bộ Tài chính giám sát trực tiếp 5 doanh nghiệp là Công ty TNHH MTV cao su, Công ty TNHH MTV cơ khí hóa chất 14, Công ty TNHH MTV điện cơ hóa chất 15, Công ty TNHH MTV cơ khí hóa chất 13, Tổng công ty kinh tế kỹ thuật công nghiệp quốc phòng.

Đối với Bộ Giao thông vận tải, ngay trong quý 2 thực hiện giám sát gián tiếp, trong đó tập trung vào nội dung đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho 5 doanh nghiệp là Tổng công ty đảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, miền Nam; Tổng công ty quản lý bay Việt Nam; Công ty TNHH MTV thông tin điện tử hàng hải và Công ty cổ phần Bệnh viện giao thông vận tải.

Về nội dung giám sát, Bộ Tài chính thực hiện giám sát việc sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước.

Bộ Tài chính cũng lưu ý, đối với những cơ quan chủ sở hữu đến thời điểm ngày 19/02/2020 chưa gửi báo cáo tình hình đầu tư và kế hoạch giám sát đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp trong năm 2019 (triển khai thực hiện trong năm 2020) sẽ phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về thực hiện giám sát. Bộ Tài chính sẽ không lập kế hoạch cũng như không thực hiện giám sát.

Hàn Đông

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang