CRC: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

21-05-2020 17:32:00+07:00
21/05/2020 17:32 0
  •  

CRC: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam thông báo Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200521_20200521 - CRC - CBTT ngay dkcc chot ds tham du DHDCD TN 2020.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang