CREE1905: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CREE1905

27-05-2020 16:21:00+07:00
27/05/2020 16:21 0
  •  

CREE1905: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CREE1905

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CREE04MBS19CE (mã CK: CREE1905) như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200527_20200527 - CREE1905 - CBTT huy niem yet CW do dao han.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang