DBT muốn tăng vốn, chuyển sàn niêm yết trong năm 2020

30-05-2020 08:51:57+07:00
30/05/2020 08:51 0
  •  

DBT muốn tăng vốn, chuyển sàn niêm yết trong năm 2020 

Kế hoạch đề ra cho năm 2020, CTCP Dược phẩm Bến Tre (HNXDBT) dự kiến tăng vốn điều lệ từ 135 tỷ đồng lên 172 tỷ đồng, chuyển niêm yết sang sàn HOSE và tăng sở hữu cổ phần tại một số công ty mà không phải chào mua công khai.

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, HĐQT DBT muốn trình cổ đông thông qua phương án phát hành tối đa 3.7 triệu cp để tăng vốn điều lệ, chiếm 21.37% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành tối đa theo mệnh giá gần 37 tỷ đồng.

Trong đó, DBT dự kiến phát hành 676,441 cp từ nguốn vốn chủ sở hữu và chào bán riêng lẻ 3 triệu cp.

Theo DBT, mục đích tăng vốn nhằm bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

Bên cạnh đó, HĐQT DBT cũng trình cổ đông chấp thuận chủ trương cho phép Công ty trong năm 2020 được nâng tỷ lệ sở hữu tại công ty con hoặc công ty đại chúng mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. Đồng thời, DBT cũng muốn thành lập thêm công ty con, góp vốn đầu tư hoặc thanh lập công ty tại nước ngoài.

Ngoài ra, DBT dự định chuyển sàn niêm yết từ HNX sang HOSE trong năm 2020.

Khang Di

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang