DNSE: Biên bản họp Ban kiểm soát về việc bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025

05-05-2020 16:49:00+07:00
05/05/2020 16:49 0
  •  

DNSE: Biên bản họp Ban kiểm soát về việc bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam công bố Biên bản họp Ban kiểm soát về việc bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200505_20200505 DNSE BB họp BKS.pdf
20200505_20200505 DNSE CV- CBTT-bo nhiem Truong BKS.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang