DPM: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

08-05-2020 17:59:00+07:00
08/05/2020 17:59 0
  •  

DPM: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần (mã CK: DPM) như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200508_20200508 - DPM - TB ngay dkcc de hop DHCD TN.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang