DPM: Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

06-05-2020 17:48:00+07:00
06/05/2020 17:48 0
  •  

DPM: Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200506_20200506 - DPM - VV lap danh sach co dong de hop DHCD TN.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang