DZM: Vũ Anh Tuấn không còn là cổ đông lớn

26-05-2020 15:30:00+07:00
26/05/2020 15:30 0
  •  

DZM: Vũ Anh Tuấn không còn là cổ đông lớn

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Anh Tuấn- Mã chứng khoán: DZM
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 275,000 CP (tỷ lệ 5.1%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 275,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 21/05/2020.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang