EBA: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Ngọc

19-05-2020 16:21:00+07:00
19/05/2020 16:21 0
  •  

EBA: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Ngọc

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Ngọc
- Mã chứng khoán: EBA
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2,613,826 CP (tỷ lệ 16.86%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 25,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2,638,826 CP (tỷ lệ 17.02%)
- Lý do thay đổi sở hữu: Tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 08/05/2020.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang