EPH: Công văn của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc hủy Danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 - ngày đăng ký cuối cùng 20/3/2020

14-05-2020 09:41:00+07:00
14/05/2020 09:41 0
  •  

EPH: Công văn của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc hủy Danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 - ngày đăng ký cuối cùng 20/3/2020

.

Tài liệu đính kèm:
1.EPH_2020.5.14_9fad923_2061v_20200512_1.PDF

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang