NKG: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

12-05-2020 16:27:00+07:00
12/05/2020 16:27 0
  •  

NKG: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (mã CK: NKG) như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200512_20200512 - NKG - THONG BAO NGAY DKCC TO CHUC HOP DHDCDTN 2020.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang