NTL: Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ thông qua dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

07-05-2020 16:35:00+07:00
07/05/2020 16:35 0
  •  

NTL: Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ thông qua dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm thông báo Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ thông qua dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200507_20200507 - NTL - NQ va BB lay y kien co dong bang van ban nam 2020.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang