logo

ONW: Bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch chậm công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

27-05-2020 08:13:00+07:00
27/05/2020 08:13 0
  •  

ONW: Bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch chậm công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

Tài liệu đính kèm:
1.ONW_2020.5.27_e60bf96_484tb_20200525_1.PDF

HNX

×
vietstock logo
Về đầu trang