STP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

08-05-2020 17:16:00+07:00
08/05/2020 17:16 0
  •  

STP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu STP của Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/05/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/05/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
          - Tỷ lệ thực hiện: 08%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng cổ tức)
          - Thời gian thực hiện: 29/05/2020
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà số 41. đường Quyết Thắng, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu) bắt đầu từ ngày 29/05/2020 và xuất trình chứng minh thư nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang