Tìm kiếm những cổ phiếu dưới mệnh giá

19-05-2020 11:00:00+07:00
19/05/2020 11:00 8
  •  

Tìm kiếm những cổ phiếu dưới mệnh giá

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán (TTCK) vừa giảm mạnh do dịch Covid-19 và tăng trở lại, một số nhà đầu tư đã tìm đến những cổ phiếu giảm dưới mệnh giá của doanh nghiệp kinh doanh có lãi với kỳ vọng cổ phiếu sẽ về mệnh.

'Cổ phiếu dưới mệnh giá của doanh nghiệp kinh doanh có lãi' sẽ giảm thiểu rủi ro cho nhà đầu tư so với các cổ phiếu penny thông thường khác. Tuy nhiên, chỉ kinh doanh có lãi chưa đủ. Vietstock giúp nhà đầu tư lọc cổ phiếu theo các tiêu chí sau:

  • Cổ phiếu dưới mệnh giá (<10,000 đồng/cp). Nhà đầu tư có thể ưu tiên chọn nhóm có thị giá từ 5,000-8,000 đồng/cp nhằm đảm bảo khả năng chênh lệch với mệnh giá tối thiểu đạt 20%.
  • Lợi nhuận sau thuế (LNST) 3 năm gần nhất và quý 1/2020 dương, cho thấy doanh nghiệp kinh doanh có lãi.
  • Khối lượng giao dịch trung bình (KLGDTB) 30 phiên gần đây lớn hơn 20,000 cp/phiên, thanh khoản tốt đảm bảo cho nhà đầu tư giao dịch thuận lợi.  
  • P/E dương và nhỏ hơn P/E chung toàn thị trường.

Dưới đây là danh sách các cổ phiếu có thị giá dưới 10,000 đồng/cp; KLGDTB 30 ngày lớn hơn 20,000 cp/phiên; LNST năm 2017, 2018, 2019 và quý 1/2020 dương; P/E dương và nhỏ chung toàn thị trường.

Nhà đầu tư có thể tìm kiếm lợi nhuận bằng cách xây dựng danh mục cổ phiếu trong danh sách trên và mua - bán cổ phiếu trong danh mục (đảo danh mục).

Với thời gian nắm giữ khoảng 3 tháng, cổ phiếu sẽ bị loại khỏi danh mục nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

  • KLGDTB 30 phiên nhỏ hơn 10,000 cp/phiên.
  • Giá cổ phiếu tăng cao hơn mệnh giá (> 10,000 đồng/cp), trong khi kết quả kinh doanh không có yếu tố đột biến.
  • Còn lỗ lũy kế tính đến kỳ kế toán gần thời điểm chọn danh mục nhất.
  • Doanh nghiệp có thông tin xấu đột biến có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

Mặc dù danh mục ‘cổ phiếu dưới mệnh giá của doanh nghiệp kinh doanh có lãi’ giảm thiểu được rủi ro nhưng không thể tránh được rủi ro chung của thị trường. Trong trường hợp diễn biến TTCK quá xấu, nhà đầu tư nên tiến hành cắt lỗ.

Gia Nghi

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang