Vinafor sắp đấu giá hơn 360,000 cp Formach

12-05-2020 15:08:54+07:00
12/05/2020 15:08 0
  •  

Vinafor sắp đấu giá hơn 360,000 cp Formach

HĐQT Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP (Vinafor, HNXVIF) dự kiến sẽ bán đấu giá 362,410 cp của CTCP Formach với giá khởi điểm là 80,800 đồng/cp. Tổng giá trị đấu giá được ước tính hơn 29 tỷ đồng, cao hơn cả vốn điều lệ của Formach.

Bước giá đấu giá là 100 đồng/cp. Khối lượng tối thiểu và tối đa đăng ký mua là 362,410 cp.

CTCP Formach được xây dựng trên nền tảng của nhà máy cơ khí 19-3 (thành lập từ năm 1964 trực thuộc Bộ Lâm nghiệp). Đến năm 1980, nhà máy đã được đổi tên là nhà máy chế tạo máy lâm nghiệp và tiếp đến là Công ty cơ khí lâm nghiệp (Formach). Năm 2001, Công ty được cổ phần hóa mang tên là CTCP Formach. Năm 2010, Formach trở thành công ty đại chúng nhưng đến năm 2018, Ủy ban Chứng khoán đã hủy đăng ký công ty đại chúng đối với Formach vì công ty không đủ điều kiện.

Hiện Formach có vốn điều lệ là 13.04 tỷ đồng. Trong đó, VIF là cổ đông sáng lập và là cổ đông lớn nhất nắm giữ 362,410 cp, tương ứng với 27.78% vốn điều lệ hiện hành của Formach.

Formach hoạt động chính trong lĩnh vực thiết kế chuyên dụng bao gồm thiết kế, chế tạo các máy chế biến gỗ, máy lâm nghiệp, thiết bị nâng hạ, chuyển tải và các sản phẩm cơ khí phục vụ ngành lâm nghiệp và sản xuất các cấu kiện kim loại. Ngoài ra, Công ty còn kinh doanh bất động sản.

Tại ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2020, cổ đông Formach đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 26.09 tỷ đồng bằng hình thức chào bán cổ phần cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1. Theo đó, số lượng cổ phiếu mà Formach dự kiến chào bán là 1.3 triệu cp với giá chào bán là 10,000 đồng/cp. Mục đích tăng vốn điều lệ của Formach là để bổ sung vốn phục vụ hoạt động kinh doanh. Thời gian thực hiện chào bán dự kiến trong năm 2020.

VIF cho biết, việc chào bán cổ phần Formach nhằm mục đích thu hồi vốn của Tổng Công ty tại Formach.

Khang Di

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang