VNG: Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc

05-05-2020 17:43:00+07:00
05/05/2020 17:43 0
  •  

VNG: Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc

Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công thông báo Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200505_20200505 - VNG - NQHDQT ve viec mien nhiem PTGD.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang