18 doanh nghiệp chốt quyền chia cổ tức tuần 08 - 12/06

07-06-2020 15:00:00+07:00
07/06/2020 15:00 5
  •  

18 doanh nghiệp chốt quyền chia cổ tức tuần 08 - 12/06

Trong tuần từ ngày 08 - 12/06, có 18 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông. Các doanh nghiệp trả cổ tức cao nhất là Tổng Công ty Gas Petrolimex - CTCP (HOSE: PGC), CTCP Cơ Khí An Giang (UPCoM: CKA) với tỷ lệ 20% và CTCP Cảng Đà Nẵng (HNX: CDN) với tỷ lệ 14%.

* Lịch sự kiện doanh nghiệp niêm yết

Doanh nghiệp chốt quyền cổ tức tiền mặt trong tuần từ 08 - 12/06/2020

Trong quý 1/2020, PGC mang về 759 tỷ đồng doanh thu thuần và hơn 16 tỷ đồng lãi ròng, lần lượt giảm gần 4% và 56% so với quý cùng kỳ. Trong 13 năm qua kể từ khi niêm yết, PGC thường chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ trung bình đạt hơn 12%.

Tỷ lệ chia cổ tức của PGC qua các năm. Đvt: %
Nguồn: VietstockFinance

Theo báo cáo mới nhất của CKA, năm 2019 Công ty mang về 135 tỷ đồng doanh thu thuần và gần 16 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt giảm 30% và tăng 53% so với năm 2018, đồng thời vượt 50% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Với kết quả kinh doanh trên, CKA quyết chi cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ 20%, tương ứng với tổng số tiền Công ty sẽ chi ra rơi vào khoảng 7 tỷ đồng.

Đối với CDN, Công ty mang về 224 tỷ đồng doanh thu thuần và 56 tỷ đồng lãi ròng trong quý 1/2020, tương ứng tăng đến 30% về doanh thu và 37% về lợi nhuận so với cùng kỳ. Kể từ khi niêm yết đến nay, CDN cũng thường chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ trung bình đạt 8%.

Như Xuân

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang