AQN: Thông báo hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - ngày đăng ký cuối cùng 12/5/2020

03-06-2020 11:11:00+07:00
03/06/2020 11:11 0
  •  

AQN: Thông báo hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - ngày đăng ký cuối cùng 12/5/2020

.

Tài liệu đính kèm:
1.AQN_2020.6.3_68e3981_2650v_20200602_1.PDF

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang