BEL: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Tiến Hùng

09-06-2020 14:44:00+07:00
09/06/2020 14:44 0
  •  

BEL: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Tiến Hùng

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Tiến Hùng
- Mã chứng khoán: BEL
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 359,400 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 359,400 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.99%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 01/06/2020.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang