BVH: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

30-06-2020 17:27:00+07:00
30/06/2020 17:27 0
  •  

BVH: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Tập đoàn Bảo Việt thông báo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200630_20200630 - BVH - BIEN BAN HOP DHDCDTN 2020.pdf
20200630_20200630 - BVH - NGHI QUYET HOP DHDCDTN 2020.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang