CIG: Đính chính Biên bản ĐHĐCĐTN 2020

30-06-2020 16:08:00+07:00
30/06/2020 16:08 0
  •  

CIG: Đính chính Biên bản ĐHĐCĐTN 2020

Công ty Cổ phần COMA18 thông báo đính chính Biên bản ĐHĐCĐTN 2020 như sau: 

Tài liệu đính kèm:
20200630_20200630 - CIG - Bien ban DHDCD thuong nien nam 2019 (dinh chinh).pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang