CIG: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

24-06-2020 17:28:00+07:00
24/06/2020 17:28 0
  •  

CIG: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

 Công ty Cổ phần COMA18 thông báo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200624_20200624 - CIG - NQ va BB hop DHDCD thuong nien nam 2020.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang