Đến cuối tháng 5, hơn 36,900 tỷ đồng tiền thuế được đề nghị gia hạn

03-06-2020 11:33:55+07:00
03/06/2020 11:33 0
  •  

Đến cuối tháng 5, hơn 36,900 tỷ đồng tiền thuế được đề nghị gia hạn

Ngành Thuế đã tiếp nhận, thẩm định trên 126,790 giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất của doanh nghiệp, cá nhân và trên 14,620 hồ sơ đề nghị hỗ trợ của hộ kinh doanh.

Tính đến ngày 29/05/2020, Cơ quan thuế cả nước tiếp nhận, thẩm định trên 126,790 giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất được gửi đến cơ quan thuế, với tổng số tiền gia hạn là trên 36,910 tỷ đồng theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP và trên 14,620 hồ sơ của hộ kinh doanh gặp khó khăn do Covid-19 đề nghị được hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP.

Số liệu lũy kế tính đến ngày 29/05/2020 cả nước có tổng cộng 126,795 đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất được gửi đến cơ quan thuế. Trong đó, số doanh nghiệp, tổ chức đề nghị gia hạn là 101,165, số cá nhân đề nghị gia hạn là 25,630.

Tổng số tiền thuế và tiền thuê đất gia hạn lũy kế tính đến ngày 29/05/2020 là 36,913 tỷ đồng. Trong đó, số thuế giá trị gia tăng được gia hạn là 13,007 tỷ đồng; số thuế thu nhập doanh nghiệp được gia hạn là 20,365 tỷ đồng (Số thuế thu nhập doanh nghiệp được gia hạn theo quyết toán năm 2019 là 10,086 tỷ đồng, số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý 1/2020 đã gia hạn là 10,279 tỷ đồng); tiền thuê đất được gia hạn là 3,311 tỷ đồng; thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân của hộ, cá nhân kinh doanh quý 1/2020 được gia hạn là 230 tỷ đồng.

Tính đến ngày 29/05/2020 cơ quan thuế trên cả nước nhận được 14,622 hồ sơ của hộ kinh doanh gặp khó khăn do Covid-19 đề nghị được hỗ trợ. Trong đó, sau khi cơ quan thuế thực hiện thẩm định thì có 10,359 hộ kinh doanh đủ điều kiện được hỗ trợ, 2,801 hồ sơ không đủ điều kiện được hỗ trợ theo quy định Nghị quyết 42/NQ-CP. Còn lại 1,462 hồ sơ của hộ kinh doanh đang được cơ quan Thuế thẩm định, xử lý theo đúng quy định để đảm bảo hỗ trợ cho những hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Hàn Đông

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang