HEP: Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch HĐQT - đã mua 44,000 CP

29-06-2020 09:15:00+07:00
29/06/2020 09:15 0
  •  

HEP: Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch HĐQT - đã mua 44,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Hồng Sơn
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: HEP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 314,800 CP (tỷ lệ 5.25%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 44,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 44,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 358,800 CP (tỷ lệ 5.98%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 03/06/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 25/06/2020.

HNX

×
vietstock logo
Về đầu trang