IVS: Thông báo về việc thay đổi Thành viên HĐQT

30-06-2020 10:44:00+07:00
30/06/2020 10:44 0
  •  

IVS: Thông báo về việc thay đổi Thành viên HĐQT

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam thông báo về việc thay đổi Thành viên HĐQT như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200630_20200629 IVS CBTT Thay doi thanh vien HDQT_0001.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang