LGL: Nghị quyết HĐQT chấp thuận việc cấp bảo lãnh cho CTCP Kỹ thuật và Xây dựng Long Giang vay vốn tại Ngân hàng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh

29-06-2020 13:26:00+07:00
29/06/2020 13:26 0
  •  

LGL: Nghị quyết HĐQT chấp thuận việc cấp bảo lãnh cho CTCP Kỹ thuật và Xây dựng Long Giang vay vốn tại Ngân hàng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang thông báo Nghị quyết HĐQT chấp thuận việc cấp bảo lãnh cho CTCP Kỹ thuật và Xây dựng Long Giang vay vốn tại Ngân hàng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200629_20200629 - LGL - NQ HDQT so 09 vv giao dich nguoi noi bo va nguoi lien quan.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang