LIX: Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

24-06-2020 17:31:00+07:00
24/06/2020 17:31 0
  •  

LIX: Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Bột giặt LIX công bố Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200624_20200624 - LIX - CBTT NQ va BB hop DHDCD TN 2020.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang