LIX: Điều lệ tổ chức và hoạt động (tháng 06/2020)

25-06-2020 17:18:00+07:00
25/06/2020 17:18 1
  •  

LIX: Điều lệ tổ chức và hoạt động (tháng 06/2020)

Công ty Cổ phần Bột giặt LIX công bố Điều lệ tổ chức và hoạt động (tháng 06/2020) như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200625_20200625 - LIX - CBTT DIEU LE CONG TY.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang