MGC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

04-06-2020 13:54:00+07:00
04/06/2020 13:54 0
  •  

MGC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MGC của CTCP Địa chất Mỏ - TKV như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/06/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/06/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
          - Tỷ lệ thực hiện: 2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 200 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 24/06/2020
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng tài chính kế toán - Công ty cổ phần Địa chất Mỏ - TKV (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 trừ ngày lễ, tết), bắt đầu từ ngày 24/06/2020 và xuất trình chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký;

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang