RIC: Nghị quyết HĐQT về việc sử đổi điều lệ và vay vốn ngân hàng

12-06-2020 18:24:00+07:00
12/06/2020 18:24 0
  •  

RIC: Nghị quyết HĐQT về việc sử đổi điều lệ và vay vốn ngân hàng

Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia thông báo Nghị quyết HĐQT về việc sử đổi điều lệ và vay vốn ngân hàng như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200612_20200612 - RIC - NQ HDQT vv vay von & bo sung tai lieu DHDCD TN 2020 (Sua doi DL).pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang