TDT: Đặng Đình Vụ - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã bán 11,500 CP

29-06-2020 08:58:00+07:00
29/06/2020 08:58 0
  •  

TDT: Đặng Đình Vụ - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã bán 11,500 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Đình Vụ
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: TDT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 103,500 CP (tỷ lệ 0.89%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 11,500 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 11,500 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 92,000 CP (tỷ lệ 0.79%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 25/05/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 12/06/2020.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang