TNI: Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Lê Thị Thùy Linh

17-06-2020 16:52:00+07:00
17/06/2020 16:52 0
  •  

TNI: Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Lê Thị Thùy Linh

Lê Thị Thùy Linh báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200617_20200617 - TNI - Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn _ Lê Thị Thùy Linh.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang