TNI: Thông báo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

09-06-2020 17:25:00+07:00
09/06/2020 17:25 1
  •  

TNI: Thông báo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam thông báo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200609_20200609 - TNI - Tai lieu hop DHDCDTN_2020.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang