VJC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

30-06-2020 10:21:00+07:00
30/06/2020 10:21 1
  •  

VJC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

 Công ty Cổ phần Hàng không VietJet thông báo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200630_20200630 - VJC - BB va NQDHCD thuong nien 2020.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang