VJC: Thông báo thay đổi ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

19-06-2020 16:03:00+07:00
19/06/2020 16:03 0
  •  

VJC: Thông báo thay đổi ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Hàng không VietJet thông báo thay đổi ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200619_20200619 - VJC - CBTT thay doi ngay hop dhcd thuong nien 2020.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang