ACS: CTCP Bê Tông Ngoại Thương - người có liên quan đến Phó Chủ tịch HĐQT - đã mua 100,966 CP

07-07-2020 11:27:00+07:00
07/07/2020 11:27 0
  •  

ACS: CTCP Bê Tông Ngoại Thương - người có liên quan đến Phó Chủ tịch HĐQT - đã mua 100,966 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Bê Tông Ngoại Thương
- Mã chứng khoán: ACS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 321,450 CP (tỷ lệ 8.04%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Lê Đức Nguyên
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Chủ tịch HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 497,508 CP (tỷ lệ 12.44%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 101,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 100,966 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 422,416 CP (tỷ lệ 10.56%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Hết thời hạn giao dịch nhưng không có đối tượng để thực hiện giao dịch
- Ngày bắt đầu giao dịch: 12/06/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 12/06/2020.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang